(Harf Sırasına Göre) : (Kuran Sırasına Göre) :


BakaraNisa

Ali Imran :

Kur'an-ı Kerîm'in üçüncü suresi. Sure, Medine'de nazil olmuştur. Surenin 33. ayetinde Musa (a.s.)'in babası İmrân'dan bahsedildiği için İmrân Âilesi anlamına bu adı almıştır.

Söz konusu ayette, ". . . Nuh 'u, İbrahimoğulları ve İmrân ailesini âlemlere üstün kıldı. " denilmektedir.

Bu sure, hicretin ikinci yılında meydana gelen Bedir Savaşı sonrasıyla üçüncü yılında vukûu bulan Uhud Savaşı'nı konu edinip Müslümanların Medine-i Münevvere'deki hayatlarından bazı bölümlerin dile getirildiği iki yüz ayetten ibarettir.

Ali Imran 01-20 Ali Imran 20-40 Ali Imran 40-60
Ali Imran 60-80 Ali Imran 80-100 Ali Imran 100-120
Ali Imran 120-140 Ali Imran 140-160 Ali Imran 160-180
Ali Imran 180-200    

Ali Imran 01-20:

Ali Imran 20-40:

Ali Imran 40-60:

Ali Imran 60-80:

Ali Imran 80-100:

Ali Imran 100-120:

Ali Imran 120-140:

Ali Imran 140-160:

Ali Imran 160-180:

Ali Imran 180-200:

Designed by remzi ersavas
 
 
Yandex.Metrica