(Harf Sırasına Göre) : (Kuran Sırasına Göre) :


FatihaAlimran

Bakara:

Bakara sûresi Medine döneminde, hicretten hemen sonra nâzil olmaya başlamış ve takrîben on yıla yayılan vahiy parçaları halinde devam etmiştir. Kur’ân-ı Kerîm’in en uzun sûresi olup 286 âyettir. Hacim itibariyle Kur’ân’ın 1/12’ sini teşkil eder. Kur’ân’ın, ayrıntılı bir özeti durumundadır. Kainat içinde insan ne ise, Kuran içinde bakara suresi odur, denebilir. Zira Bakara suresi Kuran-ı Kerim’in en geniş ve kapsamlı bir özeti, bir fihristesi gibidir.

Bakara 1-30 Bakara 30-60 Bakara 60-80 Bakara 80-100
Bakara 100-120 Bakara 120-140 Bakara 140-160 Bakara 160-180
Bakara 180-200 Bakara 200-220 Bakara 220-235 Bakara 235-250
Bakara 250-263 Bakara 263-275 Bakara 275-286  

Bakara 1-30:

Bakara 30-60:

Bakara 60-80:

Bakara 80-100:

Bakara 100-120:

Bakara 120-140:

Bakara 140-160:

Bakara 160-180:

Bakara 180-200:

Bakara 200-220:

Bakara 220-235:

Bakara 230-250:

Bakara 250-263:

Bakara 263-275:

Bakara 275-286:

Designed by remzi ersavas
 
 
Yandex.Metrica