(Harf Sırasına Göre) : (Kuran Sırasına Göre) :


BakaraNisa

Mâide :

Maide sofra demektir. 112 ve 114. ayetlerde, Hz. İsa zamanında, gökten indirilmesi istenen bir sofradan bahsedildiği için sûreye bu isim verilmiştir. Bu sureye Ukud, Munkize ve Müba'sire isimleri de verilmiştir. Üçüncü ayetin dışında surenin bütünü Medine'de, hicrî altıncı yılda, Fetih suresinden sonra inmiştir. Surenin 3. ayeti, Vedâ Haccında, Mekke'de Arafat'ta nâzil olmuştur. 120 ayetten oluşan sure, resmi mushaf tertibinde Kur'an-ı Kerim'in 5. suresidir. İniş sırasına göre ise 110. suredir.

Mâide 01-20 Mâide 20-40

Mâide 01-20:

Mâide 20-40:

Designed by remzi ersavas
 
 
Yandex.Metrica